Privacy Beleid

Stichting ODIN-ICT hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Zij zal de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken voor de contacten tussen u en Stichting ODIN-ICT en eventuele leveranciers en onderaannemers die in opdracht van Stichting ODIN-ICT voor u leveringen en/of werkzaamheden uitvoeren.

Stichting ODIN-ICT zal afgezien van bovenstaande, geen persoonlijke gegevens door u aan ons verstrekt aan derden doorgeven.De website van Stichting ODIN-ICT verstuurt geen 'cookies' naar uw website.

De host van de website van Stichting ODIN-ICT verzamelt statistische gegevens over het bezoek aan deze website.

U kunt contact met ons opnemen als u op- en/of aanmerkingen heeft over ons privacybeleid.